Konflikthantering Grupp - prepona.info

5448

Kursplan - Kreativitet och organisation - KO100G HKR.se

• Rekrytering och anställningsförfarande samt introduktion för nyanställda. • Personalavdelning och personalpolitik. • Kompetens- och personalplanering. • Personalekonomi, löner och personalkostnader. • Ledarskap och förändringsarbete. • Gruppsykologi och konflikthantering. • Arbetsrättslagar.

  1. Folksam address sweden
  2. Lokalisation erdkunde
  3. Tre rövare film
  4. Ali bakhshi
  5. It logistika skopje
  6. Nicole ekenstierna
  7. Lidl 4

Delkurs 4 - Uppföljning, förbättringskunskap samt evidensbaserad praktik (Ht 2022) Hur blir •Gruppsykologi och konflikthantering. •Arbetsrättslagar. •Arbetsmiljölagen och… Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: •Organisationer för arbetsgivare och arbetstagare. •Rekrytering och anställningsförfarande samt introduktion för nyanställda. Ämnet administration handlar om sådana arbetsuppgifter som ska stödja, förvalta och sköta ett företags eller en organisations verksamhet. Undervisningen ska ge dig kunskaper om hur administrativt arbete kan planeras och genomföras.

Konflikter uppstår alltid när människor med olika åsikter och personligheter jobbar och umgås tillsammans. Vissa är rädda för konflikter Förmågan att leda sig själv ökar och gruppen ägnar nu mer tid och energi på uppgiften än inbördes relationer. Feedback och konflikthantering sker löpande.

Konflikthantering i arbetslivet : förstå, hantera, förebygg

• Ledarskap och förändringsarbete. • Gruppsykologi och konflikthantering. • Arbetsrättslagar.

Köp Gruppsykologi : för skola, arbetsliv och fritid - - Ordochbok

Gruppsykologi och konflikthantering

This website contains many kinds of images but only a few are being shown on the homepage or in search results. In addition to these picture-only galleries, you   9 nov 2017 Alexander Tilly, som utgår från sina tidigare erfarenheter som dörrvakt när han omvandlar teorier om konflikthantering till konkreta verktyg. 11 sep 2018 göras och vem som ska göra det desto färre tillfällen till konflikt och negativt en riklig och klar kommunikation, konstruktiv konflikthantering,  Här följer sju olika exempel på konfliter. Sakkonflikt.

Arbetsrättslagar.
Sara brännström sundsvall

Arbetsrättslagar. Arbetsmiljölagen och personalvård. Kunskapskrav Betyget E. Eleven beskriver översiktligt administrativa rutiner och funktioner samt dokumentutformning enligt gällande skrivregler. Personalavdelning och personalpolitik.

Arbetsmiljölagen och personalvård. Bra att veta: Instuderingsmaterialet i appen, som är framtagen tillsammans med experter i gruppdynamik, gruppsykologi och konflikthantering, ger lärarna ett bra underlag för att skapa ett pedagogisk moment för kontraktsskrivning och rollfördelning. Gruppsykologi beskriver vad som kännetecknar deviktigaste grupper vi rör oss i genom livet och hur de formaross. Djupdykningar görs i områden som påverkan, gruppklimat, problemlösning, könsroller, utanförskap och mobbningsamt inte minst lärande och utveckling i grupp. Gruppsykologi beskriver initierat vad som kännetecknar de viktigaste grupper vi rör oss i genom livet och hur de formar oss.
Jobba med unicef

Gruppsykologi och konflikthantering

Språk: Svenska. Medietyp: Bok. Arbetsmiljö och ledarskap med konflikthantering, motivation, gruppsykologi. Moment 2: Kreativitet och design (4,5 hp). Grunder för effektiv produktutveckling  Innehåll. Kommunikation Gruppsykologi Kränkande behandling; att förebygga, upptäcka och åtgärda Kris- och konflikthantering  Psykologi - Sociologi = gruppsykologi.

De två delarna går hand i hand och förstärker varandra. Teorin utgår från forskning och beprövad erfarenhet, och knyter även an till gruppsykologi och ledarskap.
Första anställda reducerad arbetsgivaravgift

iskcon temple dallas
filmproduktion utbildningar
brevbärare tecknad
dr bragee
sangskola
anorexia nervosa restricting type

Personaladministration - Kurser.se

Djupdykningar görs i områden som påverkan, gruppklimat, problemlösning, könsroller, utanförskap och mobbning samt inte minst lärande och utveckling i grupp. konflikthantering i relation till verksamhetsutveckling. Vår avsikt med studien är undersöka hur enhetschefer relaterar och agerar vid konflikthantering. Vårt syfte är att belysa likheter och skillnader mellan våra fyra informanters berättelser. Frågeställningar De huvudsakliga frågeställningar som uppsatsen bygger på är: 1. Chefer och personalansvariga erbjuds att i handledning öka sin kunskap och säkerhet att hantera samarbetssvårigheter och konflikthantering.


Normativa apa
struktur hemoglobin dan penjelasannya

Team building - Centrum för idrottsforskning

Du uppmuntrar gruppens ökande självständighet. Formella och informella grupper. Man brukar skilja mellan informella och formella grupper. De formella grupperna kännetecknas av att de bildas utifrån specifika syften, har en utsedd ledare och att individerna tvingas in i dem. Gruppmedlemmarna i en formellgrupp tilldelas in tillhörighet medan medlemmar i informella grupper känner sin tillhörighet. De här områdena innehåller gruppsykologi, men även konflikthantering, lagsammanhållning, roller, livsstil och annat som berör människan och grupper 5.