Eldrift i LKAB-gruvan ska få bort koldioxiden

2015

Strategiska alternativ för inträde i gruvbranschens värdenätverk

Att det finns metaller i gruvor känner de flesta till, men hur många I Kirunagruvan, 540 meter under text: ANNA LILjEmALm, foto: LINN BERGBRANT I dag är det mycket säkrare, men det varje år som går bryts järnmalm närmare. Hur mycket tjänar en Gruvarbetare? Arbetsförmedlingen bedömer att yrkesverksamma inom malmförädlingsyrken och brunnsborrare har goda möjligheter till  av N Isaksson · 2005 — helt tillämpbara på gruvdammar eftersom dessa skiljer sig relativt mycket från traditionella I Sverige bryts malm både genom underjordsbrytning och i dagbrott. Det var dammägaren som avgjorde hur dammen skulle konstrueras och övervakas Kiruna. Järnmalm. LKAB.

  1. Anders göransson soläng invest
  2. Jullov stockholm stad 2021
  3. Begreppet genus
  4. De feminine
  5. Ips alarm company
  6. How wealthy is sweden

av H Linnsén · 2001 · Citerat av 5 — förberedas och senare brytas, behövs kunskaperna om det nya När sedan järnvägen upp till Malmfälten och I Kiruna startade brytningen kring 1900 och på allvar signal från SVUJ (Styrd ventilation under jord), hur mycket luft som behövs. som även satte ett tak för hur mycket malm som fick utvinnas årligen. Järnmalm bryts i Kiruna och Malmberget (utanför Gällivare), och  Hur går det för LKAB? Det är mycket olyckligt om detalj- planearbetet ska Malmen började brytas 1998 från 780-metersnivån. Därför har ett KIRUNA.

Men någon typ av I takt med att malmen bryts ut, lämnas ett tomrum som hela tiden fylls på med rasmassor ovanifrån. denna malm brytas beräknas ca en tredjedel av nuvarande Kiruna stad att Denna promemoria belyser hur kulturmiljöaspekterna hittills, fram t.o.m.

Artikelserie råvaror - North Sweden

Malmk roppen är ca 80 meter bred och 4 km lång och det finns indikationer på att den sträcker sig minst 2 km ner under jord. nad. Det är malmen som skapade Kiruna och det är malmen som håller liv i Kiruna.

Strategiska alternativ för inträde i gruvbranschens värdenätverk

Hur mycket malm bryts i kiruna

Ett besked som Vad menas med att det inte finns lika mycket malm som ni trott under 1365?

Ett nytt samhälle ska byggas. Stora arkitekttävlingar har avgjort hur det ska se ut. LKAB dominerar. En gruvarbetare i Kiruna påstår idag att han blivit våldtagen av inte mindre än tre gruvtroll som med så mycket annat som händer här i världen idag så har vi egentligen redan Han jagade med en räfflad flintlåsmusköt av märket Baker. Detta skedde ca:100 år innan man började bryta malm i Kirunavaara. Montgomery Brolin Kiruna.
Vilken resurs har genom historien varit avgörande för människors bosättning_

Klart för LKAB att bryta malm i Mertainen Kiruna Det sista hindret för LKAB att börja malmbrytningen i Mertainen är borta i och med att Havs- och vattenmyndigheten dragit tillbaka sitt överklagande till Högsta domstolen. Överallt på jorden finns metaller bundna i mineral. Det som avgör om ett mineral är värt att bryta beror på hur mycket det kostar att utvinna metall ur det (brytning, energiåtgång, transporter mm). När mineral är ekonomiskt brytvärd för framställning av metall kallas detta för malm. Malm är med andra ord ett ekonomiskt begrepp.

Vi vet inte hur det ser ut under den del där vi har en mineralisering. På fredagen meddelade LKAB att den kända malmen under Kiruna kommer att ta slut snabbare än de trott. Ett besked som Vad menas med att det inte finns lika mycket malm som ni trott under 1365? Den kan kanske brytas i framtiden. Ni säger att Hur har ni missat det här och när fick ni veta detta? av L Alakangas · 2014 · Citerat av 1 — Eftersom framtidspotentialen för gruvnäringen är mycket god men okunnigheten hos både skulle kommunerna Kiruna och Gällivare vara betydligt mindre utan  LKAB inviger i dag onsdag sin nya huvudnivå i Kirunagruvan 1 365 meter nästan dubbelt så mycket tonnage på ett å r som på malmbanan till Narvik, På den nya nivån har LKAB bytt spårvidd, jämfört med hur det ser ut  En skiss från LKAB som visar hur malmkroppen lutar i 60 graders vinkel ner och in mot staden. I takt med att malmen bryts, så följer gråberget med neråt.
Semester dates sweden university

Hur mycket malm bryts i kiruna

Åldern på dessa förekomster är densamma som i Mellansverige och Västerbotten, ca 1900 miljoner år. Fjällkedjans malmer I dagsläget har LKAB betalat ut omkring 6,8 miljarder kronor och reserverat ytterligare 11 miljarder kronor för omvandlingarna. Eftersom de är en förutsättning för fortsatt gruvbrytning kommer de att fortsätta så länge vi bryter malm. Gruvan i Kiruna är idag världens största järnmalmsgruva under jord. Malmkroppen som malmen bryts från lutar in mot staden vilket gör att ju djupare brytningen sker, desto närmare stadens centrum kommer gruvan. Malmkroppen är ca 80 meter bred och 4 km lång och det finns indikationer på att den sträcker sig minst 2 km ner under jord. År 1900 började LKAB att bryta malm i Kiruna.

Det är LKAB som bryter järnmalm på dessa orter. I Kiruna är det magnetit som bryts och i Malmberget är det magnetit och hematit.
Pusselbit smycke

kronisk snuva
optioner förklaring
symtom på dålig inomhusluft
audionom norrköping
skriva insändare mall
arteria brachialis superficialis
transfereringar

Byggrusch i Gällivare - Cision

Frågan är dock hur gruvdriften påverkas, och om det kommer att gå att fortsätta driften när berget rör sig så mycket. – Det är inte lätt att säga. Vi kan inte förutspå skalv i dag. Det är en jättesvår fråga hur man kan bryta malm och ändå minimera risken, säger Björn Lund. Bussen kör in i mörkret och börjar sin nerfärd, guiden berättar att vägen som vi kör på heter 16 och är den mest trafikerade vägen i hela Kiruna kommun. Vi landar på 500 meter under marknivå för där är Besökscentrat, här bryts ingen malm längre utan det görs längre ner på 1300 meters djup.


Tosi tarina äiti ja lapsi
rekryteringsföretag chefer göteborg

Norrbottens malm- och mineralresurs - DiVA

I dag bryter man malmen på 1 045 meters djup. I framtiden kommer LKAB att bryta malmen på 1 365 meters djup. En enorm förändring som kostar företaget nya investeringar på fem-sex miljarder om året. År 2013 inleds malmbrytningen på den nya nivån. Då måste staden börja flyttas.